vrijdag 13 juni 2008

Disneyland Resort Paris nu al de hot-spot van 2008!

Disneyland Resort Paris, wordt dit jaar al de hot-spot van 2008 genoemd het park is namelijk al door een gigantisch aantal bezoekers bezocht, in het voorjaar werdt het park al meer bezocht dan in de gewone jaren van het Disney Resort, ook de buitenlandse bezoekers vinden steeds meer een weg naar het Europese resort, de Amerikanen bezoeken ook steeds vaker het resort, ook al vinden hun het een lachertje vergleken met hun eigen vertrouwde Disney parken wel zegt de meerdere helft van de Amerikanen dat het Europese symbool voor het park (sleeping beauty castle) veel mooier is en beter in het Disney plaatje past dan de al eerdere ontwerpen in de wereld. Ook chinezen en japanners vinden het Europese park nog steeds een bezoekje waard vooral de attractie "It's Small World" is bij de japanners erg in trek terwijl er in Hong Kong Disneyland al een nieuwe versie is gerealiseerd.

Bron: Disneyinparis

Disneyland Paris already the hot-spot for 2008!

Disneyland Paris, is al ready becoming the hot spot for 2008 the park has already being visited by a huge number of visitors, This spring the park had already more visitors than in the ordinary years of the Disney Resort, also the foreign visitors find more and more gone to the European resort, the Americans visit also more often the resort, also already them find it a joke compared by their own trusted Disney parks, however, say's the superior half of the Americans that the European symbol for the park (sleeping beauty castle) is much more beautiful and improved in the Disney blade are appropriate then the already earlier designs in the world. Also chinees and Japanees find the European park still a visited worthed especially the attraction " It' s Small World" is at the Japanees most populair, and there 's already a new and improved version of this attraction at Hong Kong Disneyland.

Source: Disneyinparis